Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

paperaeroplane
12:24
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viaeryawen eryawen
paperaeroplane
12:10
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viavoty voty

February 27 2015

paperaeroplane
16:43
7990 4ca3 500
lub kogoś.
paperaeroplane
16:40
5196 9ff9
Reposted fromjadzka jadzka viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
paperaeroplane
16:40
1899 4a7d
Reposted fromorangecrush orangecrush viatriste triste
paperaeroplane
16:39

February 05 2015

22:46
9406 7093 500

sky-of-ashes:

Saw this outside my college campus

Reposted frompiecesofbird piecesofbird viaanne-marie anne-marie
paperaeroplane
22:37
8420 8611 500
Reposted fromaromantycznie aromantycznie viaescapism escapism
22:36
2869 bc32 500
Reposted fromtron tron viaoll oll
22:35
9728 3513 500
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie vialexxie lexxie
paperaeroplane
22:34
— Emma Stone at The 72nd Golden Globe Awards
Reposted frompeper peper viaoll oll
paperaeroplane
22:33
3963 c8bf
Morning 
Reposted fromginsty ginsty viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
paperaeroplane
22:32
1090 57a5
Reposted fromnexxt nexxt viagreatdayforfreedom greatdayforfreedom
paperaeroplane
22:31
6269 bda1
Reposted fromjawn-palace jawn-palace viaoll oll
paperaeroplane
22:30
8580 136b
Reposted fromkaiee kaiee viaawaken awaken
paperaeroplane
22:29

Pure Happiness. (x)

January 26 2015

paperaeroplane
17:24
0503 05f7 500
Reposted fromrol rol viacharlie69 charlie69
paperaeroplane
17:20
3571 abad
Reposted froma-antimatter a-antimatter viayounganna younganna
paperaeroplane
17:17
3316 65bd
Reposted fromparkaboy parkaboy viadzwiedz dzwiedz
paperaeroplane
17:16
2767 9393 500
Reposted fromknot knot viainnanazwa innanazwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl